Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

BADANIE PALPACYJNE UK?ADÓW MI??NIOWEGO I KOSTNEGO Z UWZGL?DNIENIEM PUNKTÓW SPUSTOWYCH, STREF ODRUCHOWYCH I STRETCHINGU

BADANIE PALPACYJNE UK?ADÓW MI??NIOWEGO I KOSTNEGO Z UWZGL?DNIENIEM PUNKTÓW SPUSTOWYCH, STREF ODRUCHOWYCH I STRETCHINGU
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095851
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

47,21 €
Comprar

Publikacja jest skierowana do studentów fizjoterapii, fizjoterapeutów oraz lekarzy zajmuj?cych si? medycyn? manualn?. Polecana jest te? wykwalifikowanym masa?ystom oraz tym, którzy zajmuj? si? leczeniem nast?pstw wszelkiego rodzaju uszkodze? uk?adu ruchu. Podr?cznik zawiera: podstawy anatomii, fizjologii oraz patologii mi??niowo-powi?ziowych punktów spustowych, informacje na temat badania palpacyjnego ko?ci, punktów kostnych i mi??ni oraz szczegó?owy opis etapów badania, omówienie podstawowych i zaawansowanych technik stretchingu oraz mo?liwo?ci ich zastosowania w praktyce terapeutycznej, wskazówki, które u?atwi? zastosowanie poprawnej mechaniki cia?a przez terapeut? w trakcie wykonywania masa?u i pomog? zwi?kszy? efektywno?? jego pracy, ilustracje struktur mi??niowo-szkieletowych przedstawiaj?ce mi??nie i ko?ci w ich rzeczywistym u?o?eniu w czasie wykonywania badania palpacyjnego, dwie p?yty DVD z prezentacjami technik palpacji mi??ni wykonywanymi przez najbardziej cenionych fachowców w dziedzinie nauczania masa?u, takich jak: Thomas Myers, Leon Chaitow, Whitney Lowe, Bob King, Sandy Ftitz i wielu innych. Materia?y dost?pne na stronie http://evolve.elsevier.com/Muscolino/palpation zawieraj?: dodatkowe filmy prezentuj?ce palpacj? mi??ni stopy i r?ki, informacje na temat ruchu stawów, krzy?ówki utrwalaj?ce terminologi?, ?wiczenia z zakresu uk?adu mi??niowego i identyfikacji punktów kostnych, prezentacje w programie Power Point na temat bada? naukowych w dziedzinie masa?u.