Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

CHIRURGIA MA?YCH ZWIERZ?T. TOM 3

CHIRURGIA MA?YCH ZWIERZ?T. TOM 3
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376094793
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

44,26 €
Comprar

Bezdyskusyjny bestseller ?wiatowej listy podr?czników z zakresu weterynarii. Jest to ksi??ka, z której korzysta si? latami, w miar? praktyki i nabywania do?wiadczenia wybieraj?c rozdzia?y dotycz?ce coraz bardziej zaawansowanych technik i procedur. Podr?cznik jest podzielony na pi?? cz??ci: Podstawy chirurgii, Endoskopia, Chirurgia tkanek mi?kkich, Ortopedia oraz Neurochirurgia. W rozdziale dotycz?cym podstawowych zasad chirurgii wyczerpuj?co omówiono rodzaje szwów chirurgicznych, opiek? przed- i pooperacyjn?, wytyczne antybiotykoterapii profilaktycznej i leczniczej, analgezj? i post?powanie ?ywieniowe. Nast?pne rozdzia?y dostarczaj? szczegó?owych wskazówek dotycz?cych najcz??ciej przeprowadzanych zabiegów, jak kastracja i sterylizacja, a tak?e bardziej specjalistycznych procedur, jak kraniotomia, lobektomia, chirurgia oka oraz zabiegi ma?o inwazyjne. Nowatorskim i bardzo przydatnym pomys?em jest umieszczenie zagadnie? anestezjologicznych w rozdzia?ach dotycz?cych przeprowadzania okre?lonych zabiegów. W podr?czniku umieszczono ponad 1500 kolorowych rycin, w tym doskona?ej jako?ci fotografie i rysunki przeprowadzaj?ce czytelnika krok po kroku przez poszczególne procedury-od uzyskania dost?pu a? do za?o?enia ko?cowych szwów. Ksi??ka jest napisana przez lekarzy-praktyków dla lekarzy-praktyków i mamy nadziej?, ?e zdob?dzie uznanie w?ród lekarzy weterynarii i studentów poszukuj?cych nowoczesnego i aktualnego podr?cznika chirurgii na najwy?szym poziomie edytorskim.

Otros libros del autor

CHIRURGIA MA?YCH ZWIERZ?T. TOM 1
Titulo del libro
CHIRURGIA MA?YCH ZWIERZ?T. TOM 1
TERESA FOSSUM

44,26 €

CHIRURGIA MA?YCH ZWIERZ?T. TOM 2
Titulo del libro
CHIRURGIA MA?YCH ZWIERZ?T. TOM 2
TERESA FOSSUM

44,26 €