Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA KOMPLET

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA  KOMPLET
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095165
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

33,43 €
Comprar

Publikacja przeznaczona dla studentów analityki medycznej i wydzia?u lekarskiego, pracowników laboratoriów, analityków, techników pracuj?cych w laboratoriach klinicznych, a tak?e lekarzy i piel?gniarek. Wydanie polskie podzielono na dwie cz??ci: 1. Nerka i badania laboratoryjne moczu; 2. P?yn mózgowo-rdzeniowy i inne p?yny ustrojowe. Podr?cznik zawiera: opis budowy anatomicznej nerek i ich funkcji, metody badania moczu (fizyczne, chemiczne i mikroskopowe), zagadnienia dotycz?ce patofizjologii nerek i chorób metabolicznych, omówienie p?ynu mózgowo-rdzeniowego oraz innych p?ynów ustrojowych (nasiennego, owodniowego, stawowego, op?ucnowego, osierdziowego i otrzewnowego), w tym fizjologicznego t?a ich powstawania, sk?adu i znaczenia diagnostycznego, a tak?e stosowanych procedur medycznych do pozyskiwania ich próbek. Opis badania ka?u, analiz? wydzieliny z pochwy oraz omówienie trzech najcz??ciej wyst?puj?cych schorze? ginekologicznych (bakteryjne zapalenie pochwy, grzybica, rz?sistkowica), charakterystyk? mikroskopów i omówienie ich zastosowania w praktyce laboratoryjnej, alfabetyczny s?ownik terminów naukowych oraz zakresy referencyjne dla ka?dego p?ynu ustrojowego, ""katalog obrazów osadu moczu"" s?u??cy do mikroskopowej identyfikacji komórek, kryszta?ów, wa?eczków itp.