Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

ECHOKARDIOGRAFIA, OTTO

ECHOKARDIOGRAFIA, OTTO
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376094861
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

32,45 €
Comprar

Dzi?ki ogromnemu post?powi technologicznemu mo?liwo?ci echokardiografii stale poszerzaj? si? nowe sposoby badania oraz wiedz? o chorobach serca i mo?liwo?ciach ich wczesnego leczenia. Szczególna rola przypada echokardiografii w diagnostyce niewydolno?ci serca, wad nabytych i wrodzonych przed i po operacji serca, nast?pstw ostrych zespo?ów wie?cowych, ostrych stanów kardiologicznych i ich ró?nicowaniu z innymi nag?ymi przyczynami zagro?enia ?ycia. W ksi??ce w siedemnastu rozdzia?ach o identycznej strukturze w niezwykle syntetyczny sposób przedstawiono bardzo du?y zakres wiedzy. Ogromne znaczenie maj? aspekty praktyczne wraz z opisem ró?nych pu?apek echokardiograficznych i sposobów ich unikni?cia. Co wa?ne, zamieszczone ryciny s? bardzo starannie dobrane i czytelne. Ciekaw? propozycj? s? pytania odnosz?ce si? do tre?ci kolejnych rozdzia?ów.