Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

GASTROENTEROLOGIA NETTERA. TOM 2

GASTROENTEROLOGIA NETTERA. TOM 2
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376094359
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

30,49 €
Comprar

Gastroenterologia Nettera zosta?a napisana przez zespó? ?wiatowej s?awy gastroenterologów ameryka?skich pod kierownictwem prof. Martina H. Flocha do ilustracji dra Franka H. Nettera. Jest to doskonale opracowana pozycja zawieraj?ca najnowsze doniesienia z dziedziny chorób przewodu pokarmowego, ??cznie ze schorzeniami w?troby i trzustki. Ksi??ka zosta?a podzielona na 10 cz??ci odnosz?cych si? do poszczególnych narz?dów przewodu pokarmowego zgodnie z podzia?em anatomicznym. Znajduj? si? w niej informacje z zakresu anatomii i fizjologii, a tak?e opis jednostek chorobowych. Autorzy poszczególnych rozdzia?ów w bardzo klarowny i spójny sposób opisuj? schorzenia, omawiaj?c ich etiologi?, diagnostyk?, leczenie i rokowania. Ponad 300 ilustracji dra Nettera jest doskona?ym uzupe?nieniem tre?ci zawartej w podr?czniku. Po Gastroenterologi? Nettera powinni si?gn?? lekarze specjali?ci, g?ównie gastroenterolodzy, chirurdzy, interni?ci, a tak?e nauczyciele akademiccy nauczaj?cy przedmiotów interdyscyplinarnych.

Otros libros del autor

GASTROENTEROLOGIA NETTERA. TOM 1
Titulo del libro
GASTROENTEROLOGIA NETTERA. TOM 1
MARTIN FLOCH

30,49 €