Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

KARDIOLOGIA PSÓW I KOTÓW

KARDIOLOGIA PSÓW I KOTÓW
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095417
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

59,01 €
Comprar

W podr?czniku przedstawiono zagadnienia chorób serca w praktyce weterynaryjnej w mo?liwie praktyczny i efektywny sposób.Omówiono w nim najwa?niejsze zagadnienia z obszaru szeroko poj?tej diagnostyki i mo?liwo?ci terapeutycznych, w tym procedur chirurgicznych i post?powania farmakologicznego u psów i kotów. Scharakteryzowano zasady rozpoznawania i terapii najcz?stszych chorób, takich jak niewydolno?? serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, zatrzymanie kr??enia oraz procedury resuscytacji kr??eniowo-oddechowej. Szczególne miejsce po?wi?cono na post?powanie chirurgiczne, zastosowanie stymulatorów serca, a tak?e leczenie ""serca p?ucnego"" i zatorowo?ci p?ucnej. W ksi??ce zamieszczone zosta?y liczne echokardiogramy, radiogramy klatki piersiowej i krzywe ci?nieniowe.