Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

MÓZG CZ?OWIEKA. ANATOMIA CZYNNO?CIOWA MÓZGOWIA TOM 1

MÓZG CZ?OWIEKA. ANATOMIA CZYNNO?CIOWA MÓZGOWIA TOM 1
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095820
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

32,45 €
Comprar

Jest to doskona?a pozycja dla osób zainteresowanych neuroanatomi? i neurobiologi?, a tak?e specjalistów z zakresu neurologii, neurochirurgii, neuropatologii i psychiatrii. Autor podr?cznika w ciekawy i obszerny sposób przedstawia budow? o?rodkowego uk?adu nerwowego, wi???c j? z podstawowymi zasadami jego funkcji. Du?a liczba ilustracji i zdj?? zawarta w ksi??ce pozwala czytelnikowi na ?atwiejsze wyobra?enie sobie zawi?ych stosunków panuj?cych pomi?dzy poszczególnymi strukturami mózgowia. Istotn? warto?? ksi??ki stanowi? doskonale opisane uk?ady czynno?ciowe, co umo?liwia czytelnikowi powi?zanie ich z typowymi zespo?ami objawów wynikaj?cych z uszkodzenia o?rodkowego uk?adu nerwowego. Autor w umiej?tny sposób przedstawia skomplikowane informacje, przeplataj?c je opisami przypadków klinicznych lub obserwacjami z anatomii porównawczej.

Otros libros del autor

THE HUMAN BRAIN IN PHOTOGRAPHS AND DIAGRAMS E-BOOK
Titulo del libro
THE HUMAN BRAIN IN PHOTOGRAPHS AND DIAGRAMS E-BOOK
JOHN NOLTE

57,83 €

ESSENTIALS OF THE HUMAN BRAIN E-BOOK
Titulo del libro
ESSENTIALS OF THE HUMAN BRAIN E-BOOK
JOHN NOLTE

42,56 €

THE HUMAN BRAIN E-BOOK
Titulo del libro
THE HUMAN BRAIN E-BOOK
JOHN NOLTE

72,59 €