Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

MÓZG. SERIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PRZYPADKI KLINICZNE

MÓZG. SERIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PRZYPADKI KLINICZNE
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376094670
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

30,49 €
Comprar

Ksi??ki z tej serii przeznaczone s? dla rezydentów, lekarzy przygotowuj?cych si? do egzaminu specjalizacyjnego i praktykuj?cych radiologów.  Ka?dy tytu? z serii podzielony jest na trzy rozdzia?y, ró?ne pod wzgl?dem trudno?ci interpretacyjnej i/lub cz?sto?ci wyst?powania danego przypadku w praktyce klinicznej. Pierwszy rozdzia? nazwany "Runda wst?pna" charakteryzuje si? niewielk? trudno?ci? interpretacyjn? i jest przeznaczony dla rezydentów specjalizuj?cych si? w radiologii. Kolejny rozdzia?- "Krytyczne spojrzenie" wymaga poszerzonej wiedzy i do?wiadczenia klinicznego. Trzeci rozdzia? nazwany "Próba si?" jest przeznaczony dla wyk?adowców i praktykuj?cych radiologów, którzy zapewne z ?atwo?ci? potrafi? opisa? przedstawione na zdj?ciach patologie i przypisa? im prawdopodobne rozpoznanie. Opisane przypadki zach?caj? do dyskusji i pobudzaj? zdolno?? medycznego rozumowania.