Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

RADIOLOGIA NACZYNIOWA I INTERWENCYJNA. SERIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PRZYPADKI KLINICZNE

RADIOLOGIA NACZYNIOWA I INTERWENCYJNA. SERIA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PRZYPADKI KLINICZNE
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095769
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

31,47 €
Comprar

Ksi??ki z tej serii przeznaczone s? dla rezydentów, lekarzy przygotowuj?cych si? do egzaminu specjalizacyjnego i praktykuj?cych radiologów. Ka?dy tytu? z serii podzielony jest na trzy rozdzia?y, ró?ne pod wzgl?dem trudno?ci interpretacyjnej i/lub cz?sto?ci wyst?powania danego przypadku w praktyce klinicznej. Pierwszy rozdzia? nazwany ""Runda wst?pna"" charakteryzuje si? niewielk? trudno?ci? interpretacyjn? i jest przeznaczony dla rezydentów specjalizuj?cych si? w radiologii. Kolejny rozdzia? - ""Krytyczne spojrzenie"" wymaga poszerzonej wiedzy i do?wiadczenia klinicznego. Trzeci rozdzia? nazywany ""Próba si?"" jest przeznaczony dla wyk?adowców i praktykuj?cych radiologów, którzy zapewne z ?atwo?ci? potrafi? opisa? przedstawione na zdj?ciach patologie i przypisa? im prawdopodobne rozpoznanie. Opisane przypadki zach?caj? do dyskusji i pobudzaj? zdolno?? medycznego rozumowania.