Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

REHABILITACJA W ONKOLOGII

REHABILITACJA W ONKOLOGII
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095561
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

19,66 €
Comprar

To pierwsza tego typu ksi??ka na rynku wydawniczym w Polsce opracowana przez zespó? do?wiadczonych lekarzy onkologów i fizjoterapeutów specjalizuj?cych si? w rehabilitacji chorych leczonych z powodu chorób nowotworowych. Podr?cznik zosta? podzielony na cz??? ogóln? i kliniczn?. Na wst?pie przedstawiono podstawowe poj?cia i wiadomo?ci dotycz?ce choroby nowotworowej , metod jej rozpoznania i leczenia. Omówiono m.in. metody rehabilitacji medycznej , znaczenie rehabilitacji w okresie terminalnym choroby , a tak?e cele i zasady rehabilitacji psychospo?ecznej.W cz??ci szczegó?owej przedstawiono rehabilitacj? w przypadku leczenia wybranych nowotworów z?o?liwych , koncentruj?c si? na najcz??ciej wystepuj?cych , których leczenie mo?e by? przyczyn? zaburze? psychofizycznych. Ksia?ka skierowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów , a tak?e innych cz?onków zespo?u rehabilitacyjnego m.in. lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej , piel?gniarek i psychologów klinicznych. Stanowi równie? ?ród?o cennych informacji dla lekarzy onkologów.