Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

WADY WRODZONE SERCA U DOROS?YCH. SERIA PRZYPADKI KLINICZNE. TOM 1

WADY WRODZONE SERCA U DOROS?YCH. SERIA PRZYPADKI KLINICZNE. TOM 1
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095752
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

31,47 €
Comprar

Ksi??ka zawiera unikalny opis kilkudziesi?ciu scenariuszy historii naturalnej doros?ych z wrodzon? wad? serca pozostaj?cych pod opiek? wyspecjalizowanych o?rodków dedykowanych wszechstronnej opiece tej grupy chorych. Przygotowane pod kierunkiem wybitnych autorytetów stanowi? znakomity materia? edukacyjny, pomocny ka?demu kardiologowi. Ka?de opracowanie bardzo szczegó?owo analizuje przesz?o?? chorego, stan obecny, wyczerpuj?co opisuje wykonane badania dodatkowe, szczegó?owo przedstawia wskazania do wykonania kolejnych bada? obrazowych oraz ich opis. Ca?o?? sk?ada si? na ostateczne rozpoznanie, terapi? i jej wynik bezpo?redni i odleg?y. Pozycja stanowi doskona?y materia? dydaktyczny skierowany do kardiologów i lekarzy innych specjalno?ci opiekuj?cych si? doros?ymi z wrodzonymi wadami serca.

Otros libros del autor

WADY WRODZONE SERCA U DOROS?YCH. SERIA PRZYPADKI KLINICZNE. TOM 2
Titulo del libro
WADY WRODZONE SERCA U DOROS?YCH. SERIA PRZYPADKI KLINICZNE. TOM 2
MICHAEL GATZOULIS

31,47 €